Cliëntondersteuning WLZ

Wat kan een cliëntondersteuner voor u betekenen?

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Clientondersteuningplus.nl © is een samenwerkingsverband van zelfstandige mantelzorgmakelaars die al jaren actief zijn in de wereld van zorg en dus goed op de hoogte zijn van de laatste wet- en regelgeving. Wij kennen het zorgaanbod bij uw in de buurt. Of het nu gaat om het geven van advies, het vinden van de juiste zorgaanbieder die past bij uw wensen, het schrijven van uw zorg- of ondersteuningsplan of het bemiddelen van tussen cliënt en zorgaanbieder, wij vinden voor elke zorgsituatie een adequate oplossing!

Wij maken hét verschil door extra aandacht voor de mantelzorger, vaak dé spilfiguur wanneer het gaat om het welzijn van de cliënt. De persoonlijke ondersteuning die wij bieden is onafhankelijk van zorgaanbieders of zorgkantoor. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

WLZ Informatie en Advies

Wij helpen u met informatie, advies en ondersteuning bij het vinden van de juiste zorg en zorgaanbieder. Dit kan een zorginstelling zijn, thuis of een combinatie van zorg. U heeft als cliënt ook rechten. Hier kunnen wij u meer over vertellen.

Het vinden van een passende zorgaanbieder

Bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder kunnen wij u helpen. Dit betreft de keuze die het beste aansluit bij uw specifieke wensen. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om een verblijf in een instelling of een zorgpakket thuis, met of zonder een persoonsgebonden budget.

Hulp bij het opstellen van een zorg- en ondersteuningsplan

Als mantelzorgmakelaar helpen wij u bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en/of zorgplan. Wij kunnen ook met u meegaan wanneer u het (zorg)plan gaat bespreken met uw zorgaanbieder. In een persoonlijk plan legt u de invulling van uw Wlz-zorg vast. In dit plan staat de manier waarop u uw leven wilt inrichten beschreven en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis, een persoonsgebonden budget).

Bemiddeling zorgaanbieders

U kunt een beroep op ons doen als u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Of wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag. Bijvoorbeeld, als u vindt dat de zorgaanbieder (binnen de grenzen van uw indicatiebesluit) de verkeerde of te weinig zorg levert. Of, als u van mening bent dat de zorgaanbieder de met u gemaakte afspraken in het zorgplan niet nakomt.