Mantelzorg: het overkomt je!

Mantelzorg wordt vaak geleidelijk intensiever. Je sociale leven, je werk en zelfs je eigen gezondheid kunnen in het gedrang komen. Naast het zorgen valt er veel te regelen en de regels blijven veranderen en moet je weer opnieuw dingen regelen.

Regiomantelzorgmakelaars nemen regeltaken over waarbij de mantelzorger de regie houdt. De mantelzorger wordt zo minder belast.

Wat kan een Mantelzorgmakelaar voor u doen?

Een mantelzorgmakelaar brengt de vragen en knelpunten in kaart door aandachtig te luisteren. Onze kracht is te denken in creatieve oplossingen die voor iedere situatie anders kunnen zijn. Het werkterrein van een mantelzorgmakelaar is breed. In (bijna) alle situaties, van simpel lijkende tot complexe zorgvragen kunnen wij een toegevoegde waarde hebben, want ook achter een simpel lijkende situatie kunnen veel vragen en de roep naar een andere oplossing van de betrokkenen schuilgaan.

Het uiteindelijke doel is alle mogelijke zaken omtrent zorg zo te regelen, dat de mantelzorger ontlast wordt en de zorgvrager de best mogelijke zorg ontvangt. Wij geven advies én regelen zaken, waardoor mantelzorgers en zorgvragers "ontzorgd" worden! Met onze kennis van wet- en regelgeving én creativiteit weten wij niet voor de hand liggende mogelijkheden te benutten.

Voorbeelden van situaties

 • Consequenties van wachtlijst/opname verpleeghuis
 • Langer thuisblijven met voldoende zorg
 • Keuze verpleeghuis
 • Persoonlijk plan als voorbereiding op WMO aanvraag
 • Vragen over (niet) geleverde zorg thuis of in verpleeghuis
 • Kind met zorgvraag
 • Werken met een zorgvraag
 • Mantelzorgwoning
 • Eigen bijdrage CAK
 • Keuze en consequenties WMO/zorgverzekeringswet of WLZ
 • Aanvraag afgewezen, wat nu?