Werkwijze

Als mantelzorgmakelaars beschikken we over een unieke positie in de zorgwereld door actuele kennis van de drie belangrijkste wetten (WMO, ZVW en WLZ) waaruit de zorg geregeld en betaald wordt. Wij maken het verschil door uw specifieke situatie als uitgangspunt te nemen en dit te combineren met onze kennis op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en financiën.

Eerste contact moment

Telefonisch, via de email of website kunt u contact met ons opnemen. Afhankelijk van uw vraag, helpen wij u verder.

[collapse]
Resultaat

U kunt uw tijd en aandacht richten op zorg, werk, gezin en persoonlijke activiteiten en hoeft zich niet druk te maken over regeltaken die veel tijd, aandacht en specifieke kennis vragen. Met de inzet van onze mantelzorgmakelaar wordt de zorg voor u en uw familie optimaal geregeld en kunt u uw tijd en aandacht richten op zorg, werk, gezin en persoonlijke activiteiten. U hoeft zich niet druk te maken over regeltaken die veel tijd, aandacht en specifieke kennis vragen.

[collapse]
Gesprek en vervolg

Vaak gaat het eerste contact telefonisch. Mocht het nodig zijn en/of gewenst zijn, dan kunnen we ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Samen brengen wij de zorgvraag en de knelpunten in kaart en kijken waar de prioriteiten liggen. U ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraken. Gedurende het proces wordt u via email en/of telefonisch op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en kunnen we de taken bijstellen. U houdt dus altijd de regie!

[collapse]
Kosten en vergoedingen

Steeds meer zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten (vanuit WMO) vergoeden de diensten van een mantelzorgmakelaar.

[collapse]

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Vergoed uw verzekeraar onze diensten? Download het overzicht!